Vasten en Broederlijk Delen – Tweede zondag van de veertigdagentijd

 • Leestijd:4 minuten gelezen

In wezen is de Bijbel een uittochtverhaal, een bevrijdingsverhaal: het loslaten van benauwende structuren om een samenleving van gelijkheid, gerechtigheid en vrijheid op te bouwen. Gen. 22, 1-2. 9a. 10-13.…

Lees verder Vasten en Broederlijk Delen – Tweede zondag van de veertigdagentijd

Homilie voor de tweede zondag van de veertigdagentijd

 • Leestijd:9 minuten gelezen

28 februari 2021 Mc 9, 2-10In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op eenhoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij…

Lees verder Homilie voor de tweede zondag van de veertigdagentijd

Vasten en Broederlijk Delen – Eerste zondag van de veertigdagentijd

 • Leestijd:3 minuten gelezen

Ook wij kunnen in deze vasten – onze eigen woestijntijd – onze verlangens uitzuiveren, innerlijke kracht opbouwen en worden tot mensen die Gods Geest in zich dragen. Benutten wij deze…

Lees verder Vasten en Broederlijk Delen – Eerste zondag van de veertigdagentijd

Homilie voor de eerste zondag van de veertigdagentijd

 • Leestijd:11 minuten gelezen

21 februari 2021 Evangelie - Mc 1, 12-15In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijndoor, terwijl Hij door de satan op…

Lees verder Homilie voor de eerste zondag van de veertigdagentijd

Vormelingen starten samen de veertigdagentijd

 • Leestijd:2 minuten gelezen

In de O.L.V.-Koninginkerk kwamen op Aswoensdag heel wat vormelingen samen om stil te staan bij Aswoensdag en de 40-dagentijd.  De vormelingen konden intekenen in een tijdslot om samen te komen…

Lees verder Vormelingen starten samen de veertigdagentijd

Wereldgebedsdag

 • Leestijd:1 minuten gelezen

Zoals elk jaar nodigen de christenen uit verschillende geloofsgemeenschappen van Oostende u uit om mee te bidden en te vieren op vrijdag 5 maart . U kunt de viering online…

Lees verder Wereldgebedsdag

Groene linten duiken op in centrum van Oostende

 • Leestijd:4 minuten gelezen

Maandagavond 15 februari 19.00 uur.Een drietal ‘gemaskerde’ mannen verzamelen aan het Kursaal van Oostende, gewapend met schaar, plakband, enkele rollen groen lint en een fototoestel. Op verschillende plaatsen in het…

Lees verder Groene linten duiken op in centrum van Oostende

Vasten en Broederlijk Delen – Aswoensdag

 • Leestijd:3 minuten gelezen

Vandaag begint de veertigdagentijd. Met de profeet Joël gaan we de weg van ons hart. In het hart zijn het onderricht, de Thora, de tien woorden die richting geven aan…

Lees verder Vasten en Broederlijk Delen – Aswoensdag

De prik van stilte

 • Leestijd:6 minuten gelezen

WACHTEN OP DE PRIK…GERED DOOR DE PRIK!BANG VOOR DE PRIK? Alle bewoners van de Woon- en Zorgcentra in ons land hebben ‘dé prik’ (x2) al gehad. Zo ook mijn oudste…

Lees verder De prik van stilte

Homilie voor de 6de zondag door het jaar

 • Leestijd:8 minuten gelezen

14 februari 2021 Evangelie: Mc 1, 40-45In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: 'AlsGij wilt kunt Gij mij reinigen.'…

Lees verder Homilie voor de 6de zondag door het jaar

Vasten, kiezen voor liefde en rechtvaardigheid

 • Leestijd:5 minuten gelezen

Volgende week start de veertigdagentijd. Deze tijd tussen Aswoensdag en Pasen is een tijd van bezinning en gebed, van vasten en ommekeer, van solidariteit. Al kunnen we in veertig dagen…

Lees verder Vasten, kiezen voor liefde en rechtvaardigheid

‘Een licht zijn voor anderen…’

 • Leestijd:2 minuten gelezen

Op 2 februari was het feest van O.L.V.-Lichtmis  (het feest van de Opdracht van de Heer). Traditiegewijs vieren we in onze pastorale eenheid deze feestdag met een eucharistieviering waarbij ook de dopelingen van het…

Lees verder ‘Een licht zijn voor anderen…’

Eerste communicanten op zoek naar het Lichteiland

 • Leestijd:2 minuten gelezen

De eerste communicanten trokken er op 6 februari, de zondag na Lichtmis, op uit op zoek naar het Lichteiland. De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal werkte een Lichtmis – luisterwandeling uit,…

Lees verder Eerste communicanten op zoek naar het Lichteiland

Homilie voor de 5de zondag door het jaar

 • Leestijd:8 minuten gelezen

7 februari 2021 Evangelie: Mc 1, 29-39In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam ging Hij met Jakobus en Johannes naar het huisvan Simon en Andreas. De schoonmoeder van…

Lees verder Homilie voor de 5de zondag door het jaar

Homilie voor de vierde zondag van het jaar

 • Leestijd:8 minuten gelezen

31 januari 2021 Evangelie: Mc 1, 21-28In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaum, en op de eerstvolgende sabbat gingHij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad.…

Lees verder Homilie voor de vierde zondag van het jaar